TRE uddannelse

TRE uddannelse er relevant for alle, der kan bruge TRE i deres arbejde og/eller privat.

TRE uddannelse

Uddannelse til TRE provider/udbyder

Uddannelsen til TRE udbyder/provider er en uddannelse der er relevant for alle der kan bruge TRE i deres arbejde og/eller privat. Dette indbefatter psykoterapeuter, psykologer, fysioterapeuter, læger, sygeplejersker, lærere, pædagoger, coaches, alternative og komplementære behandlere m.m. som vil kunne bruge TRE som gruppetilbud eller individuelt arbejde eller præventivt i forhold til sig selv. Inden for disse faggrupper vil TRE kunne integreres i den måde der arbejdes på, eller ses som et supplement til det hidtidige arbejde. TRE kan endvidere være relevant for medarbejdere inden for politiet, Falck, mennesker der arbejder med flygtninge og andre faggrupper der til dagligt selv er udsat for stor stressbelastning og som arbejder med mennesker der har været udsat for stor stress eller traumatiske oplevelser. TRE kan endvidere være relevant for professionelle idrætsfolk og mennesker inden for andre kreative fag som f.eks. musik og teater.

Praksis og teori på TRE uddannelsen

TRE uddannelsen er meget praksisorienteret, der vil således blive rig mulighed for at arbejde med egne temaer såsom traumer, stress og kropslige- og følelsesmæssige spændinger. Den personlige proces er en vigtig del af uddannelsen og der vil blive arbejdet meget med hver enkeltes selvregulering. På modul 1, 2 og 3 vil deltagerne lave TRE øvelserne to gange om dagen og på de 3 supervisionsworkshops laver deltagerne øvelserne en gang om dagen.
Den teoretiske del af TRE uddannelsen vil være baseret på nyere teori inden for traume- og stressforskning. Stephen Porges poly-vagale teori vil blive introduceret, nogle af Peter Levines bidrag til forståelse af traumer vil blive gennemgået, nyere teori om bindevæv/fascias betydning vil blive berørt. Begreber som freezing, flooding og dissociation vil blive gennemgået. Da TRE uddannelsen er relativ kort, er den teoretiske del hovedsagelig en introduktion til forskellige relevante teorier som kan inspirere til videre fordybelse.

TRE uddannelse – enkeltpersoner og grupper

Efter at have fuldført TRE uddannelsen vil man kunne arbejde med enkeltpersoner og grupper. Under TRE uddannelsen vil man også bliver undervist i hvordan man kan kombinere TRE med de metoder man eventuelt allerede benytter, det er således muligt at kombinere TRE med mange andre metoder som f.eks. psykoterapi, fysioterapi, kranio sakral terapi eller yoga.

Når uddannelsen er afsluttet, er man certificeret TRE® udbyder/provider under den internationale organisation for TRE: TRE for ALL:

En del af pensum på uddannelsen vil være David Bercelis bog ”Ryst dig fri. Brug TRE-metoden til at forløse stress, spændinger og traumer”

TRE uddannelsen vil foregå i Psykologpraksis Michael Morin Nissen på Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg

Se også siden: TRE®-Inhouse-Trainings for institutioner, organisationer og firmaer

TRE uddannelse