Hvem kan have gavn af TRE®?

Alle kan have gavn af TRE® da metoden aktiverer en medfødt mekanisme i kroppen til at regulere spændingsniveau

Regulerer spændingsniveau
Alle kan have gavn af TRE® da metoden aktiverer en mekanisme i kroppen, rysten eller vibration, som er en del af en medfødt evne til at regulere kroppens og psykens spændingsniveau. TRE® bliver brugt af mennesker der har været udsat for traumatiske oplevelser, stress, angst, depression, burn out, psykosomatiske problemer, kroniske sygdomme, fysiske skader, søvnforstyrrelser, krampetilstande, rygproblemer m.m. TRE® kan også bruges af mennesker der ikke føler at de har specifikke problemer, men bare gerne vil opleve mere ro, afslappelse og velvære.

Selvhjælpsmetode
Fordelen ved TRE® er at metoden kan læres i løbet af nogle få sessioner med en TRE® udbyder/provider. Når man først har lært TRE® kan metoden bruges resten af livet som en selvhjælpsmetode, både forebyggende i forhold til stress og overbelastning, men også i akutte situationer med stress- eller traumereaktioner. Metoden kan i mange tilfælde styrke personens modstandskraft da nervesystemet kommer mere i balance. Endvidere kan TRE® styrke selvtilliden via oplevelsen af at ens krop er i stand til at regulere uhensigtsmæssige psykiske og fysiske spændingstilstande.

Koncentrationsbesvær
I flere lande bruges TRE® til unge med stor succes. Mange af de unge der ikke er i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse fortæller at de har uhensigtsmæssige reaktioner, vredesudbrud og uro som forhindrer at dem i at kunne koncentrere sig om skolen. Dette kan hos nogle skyldes vanskelige opvækstvilkår der har ført til stress og traumereaktioner.

TRE® for alle
TRE® kan være gavnligt for alle da vi alle igennem livet har været udsat for større eller mindre traumatiske oplevelser. Derudover har mange i perioder været stressede. Hvis stress- og traumereaktioner ikke forløses kan de blive til kroniske tilstande. De fleste af os er enten for anspændte eller har for lidt energi. Dette er tegn på at stress- og traumereaktioner har sat sig fast, er blevet til permanente tilstande. Dette kan til sidst føles som den normale tilstand fordi det efterhånden er så længe siden at man har mærket hvordan man egentlig kunne have det. Her kan TRE® være en meget effektiv måde til at genetablere den oprindelige tilstand, dvs. til at genetablere et afbalanceret nervesystem.