Hvad er TRE?

TRE® – Tension and Trauma Releasing Exercises
TRE® (spændings- og traumeforløsende øvelser) er en simpel metode udviklet af David Berceli til at forløse kroniske spændinger, stress og traumer.

Hvad er TRE?

Metoden
TRE® (spændings- og traumeforløsende øvelser) er en simpel metode udviklet af David Berceli til at forløse kroniske spændinger, stress og traumer. Metoden består af syv øvelser, der aktiverer kroppens evne til at ryste eller vibrere, denne evne kaldes neurogen tremor. Øvelserne bruges til lette stræk af kroppen for at aktivere vibrationerne. Alle pattedyr benytter denne evne til at komme af med overskydende spænding fra stress og traumer. TRE® bliver brugt af tusindvis af mennesker i hele verden til at komme af med kroniske spændinger, traumer og stress, men TRE® kan også bruges til at komme af med lettere stress og spænding, der bygger sig op i hverdagen.

Fysiske og psykiske traumer
TRE® øger kroppens modstandskraft og giver en dybdeafspænding, som er kroppens naturlige måde at sænke stressniveauet. Metoden øger desuden personens selvregulering. TRE® kan både bruges til fysiske og psykiske traumer. Når muskulaturens rysten eller vibreren aktiveres i sikre og kontrollerede omgivelser vil kroppen og psyken kunne komme tilbage til deres naturlige balance. TRE® baseres på nyere forskning som viser at stress og traumereaktioner både ytrer sig psykisk og fysisk.

Vibrationer
De fleste oplever vibrationerne og den efterfølgende tilstand som afslappende, behagelig og ofte som velvære i kroppen. Når man har lavet øvelserne en del gange, vil det blive nemmere og hurtigere at få vibrationerne i gang.

TRE®s oprindelse
TRE® udspringer af David Bercelis ophold i Nordafrika og Mellemøsten hvor han kunne iagttage befolkningernes reaktioner på traumatiske oplevelser. Berceli kunne hos mange iagttage hvordan kroppen begyndte at ryste af sig selv. Denne evne kunne Berceli iagttage i mange forskellige kulturer, men han kunne også iagttage at mange ikke rystede. Dette førte Berceli til at videreuddanne sig inden for body mind teknikker og siden udvikle metoden TRE®. Fordelen ved TRE® er at det en meget enkelt metode der nemt kan læres og at metoden bygger på en medført evne kroppen har til rådighed for at kunne komme af med overskydende spænding og stress og som hos mange blot skal genlæres.
TRE® bliver undervist i ca. 50 lande og praktiseret af tusindvis af mennesker i hele verden. Der er lavet flere foreløbige forskningsprojekter. For tiden er der bl.a. to forskningsprojekter i gang i det amerikanske og det østrigske militær.

Forbehold ved brug af TRE®?
TRE® er for de fleste mennesker en sikker metode for at forløse stress, spænding og traumer. TRE® bør dog ikke benyttes som erstatning for en psykoterapeutisk og/eller medicinsk behandling ved traumatiske tilstande, ved andre psykiatriske tilstande eller ved somatisk sygdom der kræver  psykoterapeutisk og/eller medicinsk behandling.

Gymnasium i Sydafrika
Psoas